Elektrik taahüt sektörüne çeyrek asırlık deniyimiyle başka firmalarda görev alan Temel Çalışkan tarafından 01.OCAK.2016 tarihinde kurulan TEMSİS ELEKTRİK TAAHHÜT firması geçmişten aldığı tecrübe ve deneyimle çağımıza uygun kalite ve özende işler yaparak sektörde önemli bir firma olma yönünde çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

 

Kalite, Çevre ve İSG Politikası

Temsis Elektrik Taahhüt, uzman kadrosu ile gelişen teknolojiyi takip ederek; çevreye duyarlı, müşteri memnuniyetinin ve çalışan güvenliğinin sağlandığı, kalite, iş güvenliği ve çevre standartlarına uygun hizmet anlayışı içerisindedir.

Firmamız taahhüt, bakım-onarım ve iş bitimi sonrası hizmet süreçlerini, Kalite Yönetimi, Çevre ve İSG prensiplerini kapsayan ;

 • ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi
 • BS OHSAS 18001–2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001- 2004 Çevre Yönetim Sistemi

standartlarına göre uygulamaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Proje, imalat, montaj ve diğer hizmetler ile azami seviyede müşteri memnuniyetinin sağlanması.
 • Teknolojiyi sürekli takip ederek her zaman rakiplerinden önde olma isteğinin oluşturulması.
 • Hizmetlerin zamanında, emniyetli, ekonomik bir şekilde ve kaliteden ödün verilmeden gerçekleştirilmesi.
 • Çevre ve İSG mevzuatına uygun olarak doğaya saygılı olunması, çalışanları için sağlıklı ve güvenli iş ortamının sağlanması.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulması.
 • Üretilen atıkların, doğaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi.
 • Doğal kaynakların kullanımının azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterilmesi.
 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çevre konusunda bilinçlendirilmesi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • İSG Yönetim Sisteminin; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, projenin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların şartları, şartname gerekleri,müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonun oluşturularak yapılandırılması.
 • İSG çalışmaları kapsamında üst yönetim tarafından her türlü kaynağın tahsis edilerek,çalışanlarımız ile birlikte alt yüklenici ve tedarikçi firma elemanlarının eğitimlerle bilinçlendirilmesi.
 • Tüm çalışanların yaptığı işe uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Oluşturduğu İSG kültürü ile merkez, şantiye ve işletmelerinde çalışanlarına güvenli ve sağlıklı iş ortamının sağlanması, aldığı önlemlerle iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin en aza indirilmesi.